[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [EmojiGeo Game] การนำเข้าสู่บทเรียน

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [EmojiGeo Game] การนำเข้าสู่บทเรียน

ชมวิดีโอ

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [EmojiGeo Game] การนำเข้าสู่บทเรียน

การบูรณาการห้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

โดย คุณครูวิโรจน์  เอี่ยมยิ้ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Screen Shot 2556-11-18 at 11.11.38 AM Screen Shot 2556-11-18 at 11.11.16 AMScreen Shot 2556-11-18 at 11.11.05 AM Screen Shot 2556-11-18 at 11.10.40 AM

เครื่องมือ

  • 669403809_175  EmojiGeo – Guess the name of country interpreted by Emoji emoticons!

เนื้อหาของรายวิชา

  • Country Vocabulary.
  • Reading, Speaking and Listening about Country Vocabulary.

กิจกรรม

  • ให้นักเรียนฟังคำอธิบายจากคุณครูทำแบบทดสอบจาก EmojiGeo Game Apps on iPad พร้อมร่วมกันหาคำตอบที่ถูกต้องจากภาพปริศนา
  • ให้นักเรียนได้ทดสอบการฟังการอ่านโจทย์จากคุณครู
  • ให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์
  • ให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบด้วยตัวเองโดยครูเดินดูความเข้าใจพร้อมการประเมินโดยรวม
  • สรุปสอบถามในแต่ละระดับความยากว่านักเรียนมีพัฒนาการอย่างไรหลังจากได้ทำแบบทดสอบ

iPad App : https://itunes.apple.com/us/app/emojigeo-guess-name-country/id669403809?mt=8

This post was written by , posted on พฤศจิกายน 18, 2013 วันจันทร์ at 4:19 am

Comments are currently closed.