«

»

ก.ย. 17

บรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ และทีมงาน โดยมีการพูดคุยกับครูผู้สอน

DSC_0086 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105