«

»

ก.ย. 13

สพฐ.เยี่ยมห้องเรียน Ipad โรงเรียนห้วยยอด

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดนำเสนอผลงานการเรียนรู้ นวัตกรรมระบบ IOS Ipad

สพฐ.เยี่ยมนักเรียน

IMG_3581 IMG_3576 IMG_3582 IMG_3584 IMG_3583