«

»

ส.ค. 23

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าชม บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียน

DSC_0322_resize

DSC_0323_resize

DSC_0319_resize

DSC_0332_resize

DSC_0335_resize

DSC_0325_resize

DSC_0326_resize

DSC_0327_resize

DSC_0328_resize

DSC_0334_resize

DSC_0323_resize

DSC_0322_resize

DSC_0319_resize