ศน.สงกรานต์ และศน.สุชญา ติดตามผลการจัดกิจกรรม (2 ส.ค.56)

OFF

ศน.สงกรานต์ และศน.สุชญา ร่วมสนทนากับคณะครูผู้สอน ถึงปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2013-08-02 12.49.21  2013-08-02 12.49.41 2013-08-02 12.49.57  2013-08-02 12.50.10 2013-08-02 13.13.02  2013-08-02 13.23.20 2013-08-02 13.23.28  2013-08-02 13.23.34

This post was written by , posted on สิงหาคม 6, 2013 วันอังคาร at 4:32 am

Comments are currently closed.