Anubanngao

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 29, 2013

Latest posts

  1. ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 23, 2015
  2. ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 23, 2015
  3. ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ใช้ app popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 23, 2015
  4. ผลงานนักเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ใช้ app Pages โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 23, 2015
  5. ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 22, 2015

Author's posts listings

ส.ค. 22

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

IMG_0839

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย คุณครูเบญทิพย์  สายเลา …

Continue reading »

ส.ค. 22

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

IMG_1018

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดย คุณครู ศศิธร  เขื่ …

Continue reading »

พ.ค. 29

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ นี่เป็นเรื่องแรกข …

Continue reading »

» Newer posts