«

»

ส.ค. 22

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดย คุณครู ศศิธร  เขื่อนคง IMG_1047 IMG_1044 IMG_1038 IMG_1037 IMG_1035 IMG_1033 IMG_1032 IMG_1031 IMG_1023 IMG_1021 IMG_1019 IMG_1018 IMG_1015 IMG_1014 IMG_1011 IMG_1009 IMG_1008 IMG_1007