บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการจักกฤษณ์ สุวรรณโท – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้อำนวยการจักกฤษณ์ สุวรรณโท โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

Comments are closed.