ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

IMG_4358 IMG_4363 IMG_4364 IMG_4365 IMG_4366 IMG_4367 IMG_4368 IMG_4369 IMG_4371 IMG_4372 IMG_4373 IMG_4374 IMG_4359ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
“Smart Classroom”
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2557

Comments are closed.