ภาพการติดตั้งระบบ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน

IMG_1672

IMG_1673

IMG_1674