ภาพการติดตั้งระบบ ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

IMG_1524 IMG_1525